Woningen in Tanthof krijgen een duurzaamheidsscan

Vaak zijn er huizen in wijk die veel op elkaar lijken. Ze zijn in dezelfde periode gebouwd met gelijkwaardige eigenschappen. Daardoor kunnen we enkele huizen onderzoeken op energiebesparende maatregelen en de uitkomsten daarvan delen met bewoners van dezelfde typen huizen.

Door woningen te isoleren lekt er minder energie weg. Daardoor blijft de woning beter warm en hoeft er minder bijgestookt te worden. Dat betekent minder uitstoot van schadelijke stoffen. Goed voor de portemonnee, goed voor het milieu en goed voor de gezondheid – mits er ook met voldoende ventilatie rekening gehouden wordt.

Op 10 februari, 13 februari en 12 maart 2020 zullen 30 studenten van de Haagse Hogeschool 8 tot 10 huizen in de wijk Tanthof in Delft onderzoeken. Dit onderzoek is georganiseerd samen met Stadslab Delft en de werkgroep Energie & Duurzaamheid van Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft. Inschrijven kan via de volgende pagina: