Solar cooken op zomerfeest Kinderboerderij Tanthof

Op de zonnige laatste dag van augustus hebben we zelf solar cookers gemaakt om vegaknaks en -balletjes op te warmen.

  • Kartonnen doos: 1 euro
  • Zelfklevende chroomfolie: 1 euro
  • Ovenschaal: 7 euro
  • Zwarte schaal rvs: 1 euro

Flap van de doos is als verstelbare standaard te gebruiken.

Rond 11 uur in de zon gezet. Uurtje later waren de knaks en balletjes 49 graden.

“Solar cooken op zomerfeest Kinderboerderij Tanthof” verder lezen

Gemeente Delft verwacht in najaar beslissingen over luchtkwaliteit

De gemeente Delft heeft nog geen beslissingen genomen over het Schone Lucht Akkoord van het ministerie van Infrastructuur en Waterschap. De basis voor het Schone Lucht Akkoord is het advies van de Gezondheidsraad van 23 januari 2018.

Naar verwachting komt er in het najaar meer duidelijkheid. Dat blijkt uit de beantwoording van de schriftelijke vragen van ChristenUnie en GroenLinks.

De vragen werden gesteld naar aanleiding van het Politiek Café over luchtkwaliteit, dat 20 februari plaatsvond in samenwerking met Luchtwachters Delft.

1929631-College-van-B-en-W-beantwoording-schriftelijke-vragen-van-de-fracties-GL-en-CU-inzake-luchtkwaliteit

Luchtkwaliteit een stap verder?

De fracties GroenLinks en ChristenUnie stellen samen schriftelijke vragen over het nemen van maatregelen om de luchtkwaliteit van onze stad nog verder te verbeteren. Naar aanleiding van het gezamenlijk georganiseerde politiek café over luchtkwaliteit van 20 februari met de Luchtwachters van Delft, hebben de fracties de afgelopen tijd hier verder samen in opgetrokken en dat blijven ze doen.

Plan van aanpak Luchtkwaliteit

Al vanaf 2006 heeft de gemeente Delft een plan van aanpak luchtkwaliteit, maar na een actualisatie in 2010 vraagt deze aanpak om een update. Daarnaast heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat begin juli een hoofdlijnenbrief van het Schone Lucht Akkoord naar het kabinet gestuurd. Hierin doet zij samen met lokale overheden voorstellen om onze lucht schoner te krijgen. Dit vormt daarmee een extra aanleiding om de Delftse plan van aanpak luchtkwaliteit te vernieuwen.

Nieuwe milieuzones

Naast het Schone Lucht Akkoord is de staatssecretaris ook bezig om de milieuzones die in verschillende steden zijn ingesteld voor auto’s en busjes te harmoniseren zodat per 1 januari 2020 er vanuit landelijk deze uniforme milieuzones ingesteld kunnen worden. De fracties vragen het college om hiervoor een voorstel te doen en tevens te onderzoeken of er aan scooters, brommers en motoren ook beperkingen op kunnen worden gelegd.

Lobby voor 80km op A13, A4 en Kruithuisweg

Tenslotte vragen de fracties het college om een lobby te voeren voor een snelheidslimiet van 80km op de A13, A4 en Kruithuisweg. Gezien deze wegen een van de belangrijkste bronnen zijn van de verminderde luchtkwaliteit in Delft. Met een snelheidslimiet dragen we naast luchtkwaliteitsverbetering ook bij aan het verlagen van CO2 en geluidsoverlast.

1928580-Fracties-GL-en-CU-schriftelijke-vragen-inzake-luchtkwaliteit

Lustrum Buurttuin Stuivelaar Delfgauw

Het 5-jarig bestaan van de buurttuin aan het Stuiverpad in Delfgauw werd gevierd met de onthulling van een nieuw naambord. De Luchtwachters gaven voorlichting over gezonde lucht en Milieudefensie Delft informeerde bezoekers over duurzame voedselproductie. Die onderwerpen blijken verrassend goed op elkaar aan te sluiten, denk bijvoorbeeld aan de stikstofproblematiek.