Over de Luchtwachters

De Luchtwachters van Delft maken zich zorgen over het effect van lokale luchtvervuiling op de gezondheid van bewoners.

We willen de luchtkwaliteit te verbeteren door bronnen van luchtvervuiling te vinden en ze vervolgens aan te pakken.

Contact

[email protected]

Scooters van het fietspad

De Luchtwachters en andere 100 Delftenaren die onze poll hebben ingevuld willen vervuilende snor- en bromfietsen met een verbrandingsmotor tegengaan. Een kwart van de luchtvervuiling met ultrafijnstof op fietspaden is afkomstig is van brom- en snorfietsen. We vinden dat brom- en snorfietsen moeten worden verplicht om te rijden op de rijbaan. We willen een verbod voor tweetakt-bromfietsen op alle fietspaden in de hele stad. Vervuilende scooters uit 2010 of ouder verbieden in autoluwplus-gebied en in een milieuzone.

Uitstootvrij vervoer

De lucht is het meest vervuild langs drukke wegen. Vooral de kleinste deeltjes fijnstof zijn het meest schadelijk voor onze longen. Luchtvervuiling kan leiden tot longaandoeningen, maar ook hart- en vaatziekten. We leven gemiddeld een jaar korter door luchtvervuiling. De gemeente kan meer doen voor uitstootvrij vervoer: stadsvervoer, stadsdistributie en taxivervoer moet uitstootvrij.

Houtkachels een bron van stank

We horen steeds meer klachten over het gebruik van houtkachels. We willen dat houtstook wordt ontmoedigd, zoals houtkachels en tuinhaarden. Gedupeerden moeten via het meldpunt woonoverlast van de gemeente worden gehoord en klachten worden aangepakt. We pleiten voor het opnemen van gebruiksregels in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) dat het gebruik van houtkachels ontmoedigt. En tegelijkertijd vragen we of de gemeente Delft haar inwoners actief informeert over de gevolgen van houtstook voor de gezondheid. Daar willen de Luchtwachters graag bij helpen.

Workshop Maak-Zelf-Een-Fijnstofmeter

We organiseren workshops waarbij we samen fijnstofmeters in elkaar zetten. Daar komt geen soldeerapparaat bij aan te pas. 

Schrijf meteen in via onderstaand adres of lees verder waarom we meten.

[email protected]