Gemeente Delft verwacht in najaar beslissingen over luchtkwaliteit

De gemeente Delft heeft nog geen beslissingen genomen over het Schone Lucht Akkoord van het ministerie van Infrastructuur en Waterschap. De basis voor het Schone Lucht Akkoord is het advies van de Gezondheidsraad van 23 januari 2018.

Naar verwachting komt er in het najaar meer duidelijkheid. Dat blijkt uit de beantwoording van de schriftelijke vragen van ChristenUnie en GroenLinks.

De vragen werden gesteld naar aanleiding van het Politiek Café over luchtkwaliteit, dat 20 februari plaatsvond in samenwerking met Luchtwachters Delft.

Download: Beantwoording schriftelijke vragen inzake luchtkwaliteit PDF