Luchtkwaliteit een stap verder?

De fracties GroenLinks en ChristenUnie stellen samen schriftelijke vragen over het nemen van maatregelen om de luchtkwaliteit van onze stad nog verder te verbeteren. Naar aanleiding van het gezamenlijk georganiseerde politiek café over luchtkwaliteit van 20 februari met de Luchtwachters van Delft, hebben de fracties de afgelopen tijd hier verder samen in opgetrokken en dat blijven ze doen.

Plan van aanpak Luchtkwaliteit

Al vanaf 2006 heeft de gemeente Delft een plan van aanpak luchtkwaliteit, maar na een actualisatie in 2010 vraagt deze aanpak om een update. Daarnaast heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat begin juli een hoofdlijnenbrief van het Schone Lucht Akkoord naar het kabinet gestuurd. Hierin doet zij samen met lokale overheden voorstellen om onze lucht schoner te krijgen. Dit vormt daarmee een extra aanleiding om de Delftse plan van aanpak luchtkwaliteit te vernieuwen.

Nieuwe milieuzones

Naast het Schone Lucht Akkoord is de staatssecretaris ook bezig om de milieuzones die in verschillende steden zijn ingesteld voor auto’s en busjes te harmoniseren zodat per 1 januari 2020 er vanuit landelijk deze uniforme milieuzones ingesteld kunnen worden. De fracties vragen het college om hiervoor een voorstel te doen en tevens te onderzoeken of er aan scooters, brommers en motoren ook beperkingen op kunnen worden gelegd.

Lobby voor 80km op A13, A4 en Kruithuisweg

Tenslotte vragen de fracties het college om een lobby te voeren voor een snelheidslimiet van 80km op de A13, A4 en Kruithuisweg. Gezien deze wegen een van de belangrijkste bronnen zijn van de verminderde luchtkwaliteit in Delft. Met een snelheidslimiet dragen we naast luchtkwaliteitsverbetering ook bij aan het verlagen van CO2 en geluidsoverlast.

Download: Fracties GL en CL schriftelijke vragen inzake luchtkwaliteit PDF