Zienswijze op OTB, MER en OSB verbreding A4 Haaglanden-N14

De verbreding van de A4 zal nadelige gevolgen hebben. Helaas is het niet mogelijk daar direct tegen in beroep te gaan. Er vindt een langdurige procedure in fasen plaats. Een procedure die nu bijna ten einde is. In het eerste kwartaal van 2021 volgt de conclusie.

Tijdens elke fase heeft iedereen het recht een reactie te geven. In juridische termen, een zienswijze. Zo’n zienswijze geeft belanghebbenden de mogelijkheid uiteindelijk in beroep te gaan tegen het besluit om de weg te verbreden.

Op 18 mei heeft Rijkswaterstaat maar liefst 33 documenten op de projectwebsite gezet. Dat kunnen ze in zo’n korte tijd vast niet allemaal bestuderen, zullen ze daar gedacht hebben. De sluitingsdatum voor het indienen van de zienswijze was namelijk op 18 juni. Maar we hebben wel degelijk een zienswijze ingediend. Dat hebben we gedaan via Vereniging Milieudefensie. Een hele grote belanghebbende dus, die niet zomaar weg te zetten is.