Zienswijze op OTB, MER en OSB verbreding A4 Haaglanden-N14

Zienswijze-VMD-ea-def-15-6-2020

En we waren niet de enigen met een zienswijze. Wij steunen bijvoorbeeld de inbreng van Stichting Batavier:

20_06_17-Batavier_zienswijze_OTB-MER_A4-Haaglanden

Tot slot willen we iedereen danken die ons via e-mail hebben benaderd over dit onderwerp. We zijn blij dat we belanghebbenden hebben kunnen aanzetten tot het inzenden van hun eigen zienswijze.