Zienswijze ingediend op verbreding A4 Haaglanden-N14

Meer snelweg levert niet minder files op, maar juist meer files. Volstrekt onbegrijpelijk dat het Rijk blijft investeren in asfalt.

Dat en meer schreven onder meer Luchtwachters Delft in een zienswijze op de geplande verbreding van de A4 bij Den Hoorn.

In de zienswijze vragen de Luchtwachters Delft aandacht voor de gevolgen van verbreding en de bijkomstige toename van verkeer voor de luchtkwaliteit in de nabijheid van de A4. Er wordt onder meer verzocht de concentratie van fijnstof van deeltjes kleiner dan 2,5 en 0,1 micrometer als maatstaf toe te voegen. Er zijn namelijk aanwijzingen dat het fijnste fijnstof het meest schadelijk voor de gezondheid is.

Zienswijze_MER_A4_VMD_180703

Download: Zienswijze_MER_A4_VMD_180703.pdf

Het project bevindt zich in fase 4. U kunt een zienswijze indienen op het voornemen een project-MER op te stellen voor het (ontwerp) tracébesluit van 7 juni tot en met 4 juli 2018.

http://www.platformparticipatie.nl/projecten/alle-projecten/projectenlijst/a4haaglanden-n14/