Indienen zienswijze verbreding A4

Rijkswaterstaat wil de A4 verbreden.

Daar moeten ze een Milieueffectrapport over maken. Daarvoor hebben ze een notitie “Reikwijdte en detailniveau” opgesteld.

Die staat op:

www.a4haaglanden-n14.nl

onder “documenten”.

Als je je zorgen maakt over de effecten op het milieu van de verbreding van de A4 kan je een zienswijze indienen. Dat moet uiterlijk op 4 juli 2018.

Je kan de zienswijze indienen op deze website:

https://fd2.formdesk.com/minienm/Zienswijzenproces_voornemen_a4_haaglanden_n14_/

In de zienswijze moet je aangeven wat volgens jou in het milieueffectrapport allemaal moet worden uitgezocht.

Wij als luchtwachters maken ons in ieder geval zorgen over de gevolgen voor de luchtkwaliteit en de gezondheid van omwonenden. Kijk maar eens op:

https://milieudefensie.nl/recht-op-gezonde-lucht/waar-is-de-lucht-ongezond

Als je je daar ook bezorgd over maakt, kan je bijvoorbeeld in je zienswijze opnemen:

Ik vind, dat in het milieueffectrapport heel goed moet worden gekeken naar de gevolgen van dit project voor de luchtkwaliteit en de gezondheid van omwonenden. Vooral de blootstelling aan fijn stof (PM 2,5) en de gevolgen daarvan voor de gezondheid moeten heel duidelijk aangegeven worden. Zo lang de advieswaarden van de Wereld Gezondheids Organisatie worden overschreden, moet de verbreding van de A4 mijn inziens niet doorgaan.