Stadsradio Delft in gesprek met Luchtwachters Delft

In Delft Centraal op woensdag 12 februari sprak presentator Frans van Rijnswou met GroenLinks-bestuurslid Claudia en Marvin van de Luchtwachters in Delft over het Luchtwachterscafé in de Woonkamer van Abtswoude Bloeit. Op de foto is de zelfgebouwde fijnstofmeter te zien waarmee de luchtkwaliteit kan worden gemeten.

Luchtwachters en LV2 analyseren de lucht

We kijken terug op een geslaagde eerste bijeenkomst van de meetgroepen van Luchtwachters Delft en van Lucht voor Leidschendam-Voorburg (LV2) op 29 januari 2020.

LV2 heeft software gemaakt om de meetwaarden van officiële en zelfgemaakte fijnstofmeters en stikstofdioxidemeters te analyseren. Daarmee kunnen prachtige grafieken gemaakt worden om inzicht te krijgen hoe de luchtvervuiling zich gedurende de dag gedraagt en hoe het samenhangt met bijvoorbeeld de wind. Ook kunnen er uitschieters mee gevonden worden. Dat zijn meetapparaten die om vanwege lokale uitstoot of door een defect flink afwijken. De software is wel lastig in gebruik. Voordat die mooie grafiekenmaker beschikbaar is voor het grote publiek, moet die dus worden doorontwikkeld.

Waarom is analyse belangrijk?

Ten eerste willen we precies weten wat de luchtkwaliteit rond ons huis is. Er staan in de regio hele dure, precieze meetstations van de overheid, maar niet bij ons in de straat. In heel Delft zelfs geen enkele. Tussen die meetstations wordt de concentratie van de vervuilende stoffen berekend. Dat werkt niet slecht, maar we zijn zo nieuwsgierig en bezorgd om onze gezondheid dat we hebben besloten de lucht zelf meten. Maar dan moeten we wel weten hoe precies onze meetapparaten zijn, anders raken we misschien onterecht in paniek. Of juist het omgekeerde: dat we denken dat er niks aan de hand is.

Ten tweede zijn we nieuwsgierig waar de vervuiling vandaan komt en wat de luchtkwaliteit beïnvloedt. Omdat we heel veel meetgegevens hebben van meerdere meetapparaten op verschillende plekken over een langere periode, denken we dat we antwoorden op die vragen kunnen vinden.

Van Luchtwachters Delft wil LV2 kennis op doen over de meetapparatuur. De ontwikkeling van de fijnstofmeters heeft niet stilgestaan. Daarover zullen we binnenkort meer vertellen.

Woningen in Tanthof krijgen een duurzaamheidsscan

Vaak zijn er huizen in wijk die veel op elkaar lijken. Ze zijn in dezelfde periode gebouwd met gelijkwaardige eigenschappen. Daardoor kunnen we enkele huizen onderzoeken op energiebesparende maatregelen en de uitkomsten daarvan delen met bewoners van dezelfde typen huizen.

Door woningen te isoleren lekt er minder energie weg. Daardoor blijft de woning beter warm en hoeft er minder bijgestookt te worden. Dat betekent minder uitstoot van schadelijke stoffen. Goed voor de portemonnee, goed voor het milieu en goed voor de gezondheid – mits er ook met voldoende ventilatie rekening gehouden wordt.

Op 10 februari, 13 februari en 12 maart 2020 zullen 30 studenten van de Haagse Hogeschool 8 tot 10 huizen in de wijk Tanthof in Delft onderzoeken. Dit onderzoek is georganiseerd samen met Stadslab Delft en de werkgroep Energie & Duurzaamheid van Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft. Inschrijven kan via de volgende pagina:

Energiemarkt Tanthof, Delft

Alle huizen in Nederland zullen in 2050 op een andere manier verwarmd moeten worden dan met aardgas. Dat lijkt ver weg, maar de eerste stappen worden nu al gezet. In 2021 moet elke gemeente een wijk hebben aangewezen om van het gasnetwerk af te koppelen. In 2030 hebben 1,5 miljoen huizen geen gasaansluiting meer.

Wij denken dat de energietransitie gevolgen zal hebben voor de gezondheid. Ook de GGD’s hebben aandacht gevraagd voor de gezondheidseffecten van het klimaatbeleid. Gas wordt de komende jaren duurder door de hogere productiekosten en om verwarmingsalternatieven als de warmtepomp aantrekkelijker te maken.

Bij een gebrek aan betaalbare energie vrezen we dat er meer vaste of vloeibare brandstoffen zullen worden gestookt. Denk aan kolen, turf, stookolie en hout. De bruinkoolbriketten liggen al bij de doe-het-zelfwinkels. We zien dit op industriële schaal natuurlijk al gebeuren met gesubsidieerde biomassacentrales, die lang niet altijd zo schoon zijn als beweerd wordt.

Daarom hebben we op 5 oktober samen met de Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft de Energiemarkt georganiseerd. Daarbij informeerden we bezoekers waarom duurzame energiebronnen belangrijk zijn voor schone lucht.

Een belangrijk thema was het zuiniger met warmte omgaan. Door te isoleren lekt er minder energie weg, waardoor de woning warmer blijft en er minder bijgestookt hoeft te worden. En dus minder uitstoot van schadelijke stoffen. Goed voor de portemonnee, goed voor het milieu en goed voor de gezondheid – mits er ook met voldoende ventilatie rekening gehouden wordt.

In de keuken is ook veel winst te behalen door te slowcooken met een hooikist – maar zelfs een deksel op de pan helpt al. Daarnaast was er aandacht voor het zelf opwekken van schone energie met zonnepanelen, een van de snelst terugverdiende investering bij het verduurzamen van een huis.

Meer foto’s op de site van BHTD

We hopen de opgedane kennis in de toekomst op straat- en wijkniveau in de praktijk te brengen. Daarover later meer.