Woningen in Tanthof krijgen een duurzaamheidsscan

Vaak zijn er huizen in wijk die veel op elkaar lijken. Ze zijn in dezelfde periode gebouwd met gelijkwaardige eigenschappen. Daardoor kunnen we enkele huizen onderzoeken op energiebesparende maatregelen en de uitkomsten daarvan delen met bewoners van dezelfde typen huizen.

Door woningen te isoleren lekt er minder energie weg. Daardoor blijft de woning beter warm en hoeft er minder bijgestookt te worden. Dat betekent minder uitstoot van schadelijke stoffen. Goed voor de portemonnee, goed voor het milieu en goed voor de gezondheid – mits er ook met voldoende ventilatie rekening gehouden wordt.

Op 10 februari, 13 februari en 12 maart 2020 zullen 30 studenten van de Haagse Hogeschool 8 tot 10 huizen in de wijk Tanthof in Delft onderzoeken. Dit onderzoek is georganiseerd samen met Stadslab Delft en de werkgroep Energie & Duurzaamheid van Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft. Inschrijven kan via de volgende pagina:

Energiemarkt Tanthof, Delft

Alle huizen in Nederland zullen in 2050 op een andere manier verwarmd moeten worden dan met aardgas. Dat lijkt ver weg, maar de eerste stappen worden nu al gezet. In 2021 moet elke gemeente een wijk hebben aangewezen om van het gasnetwerk af te koppelen. In 2030 hebben 1,5 miljoen huizen geen gasaansluiting meer.

Wij denken dat de energietransitie gevolgen zal hebben voor de gezondheid. Ook de GGD’s hebben aandacht gevraagd voor de gezondheidseffecten van het klimaatbeleid. Gas wordt de komende jaren duurder door de hogere productiekosten en om verwarmingsalternatieven als de warmtepomp aantrekkelijker te maken.

Bij een gebrek aan betaalbare energie vrezen we dat er meer vaste of vloeibare brandstoffen zullen worden gestookt. Denk aan kolen, turf, stookolie en hout. De bruinkoolbriketten liggen al bij de doe-het-zelfwinkels. We zien dit op industriële schaal natuurlijk al gebeuren met gesubsidieerde biomassacentrales, die lang niet altijd zo schoon zijn als beweerd wordt.

Daarom hebben we op 5 oktober samen met de Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft de Energiemarkt georganiseerd. Daarbij informeerden we bezoekers waarom duurzame energiebronnen belangrijk zijn voor schone lucht.

Een belangrijk thema was het zuiniger met warmte omgaan. Door te isoleren lekt er minder energie weg, waardoor de woning warmer blijft en er minder bijgestookt hoeft te worden. En dus minder uitstoot van schadelijke stoffen. Goed voor de portemonnee, goed voor het milieu en goed voor de gezondheid – mits er ook met voldoende ventilatie rekening gehouden wordt.

In de keuken is ook veel winst te behalen door te slowcooken met een hooikist – maar zelfs een deksel op de pan helpt al. Daarnaast was er aandacht voor het zelf opwekken van schone energie met zonnepanelen, een van de snelst terugverdiende investering bij het verduurzamen van een huis.

Meer foto’s op de site van BHTD

We hopen de opgedane kennis in de toekomst op straat- en wijkniveau in de praktijk te brengen. Daarover later meer.

Solar cooken op zomerfeest Kinderboerderij Tanthof

Op de zonnige laatste dag van augustus hebben we zelf solar cookers gemaakt om vegaknaks en -balletjes op te warmen.

  • Kartonnen doos: 1 euro
  • Zelfklevende chroomfolie: 1 euro
  • Ovenschaal: 7 euro
  • Zwarte schaal rvs: 1 euro

Flap van de doos is als verstelbare standaard te gebruiken.

Rond 11 uur in de zon gezet. Uurtje later waren de knaks en balletjes 49 graden.

“Solar cooken op zomerfeest Kinderboerderij Tanthof” verder lezen

Gemeente Delft verwacht in najaar beslissingen over luchtkwaliteit

De gemeente Delft heeft nog geen beslissingen genomen over het Schone Lucht Akkoord van het ministerie van Infrastructuur en Waterschap. De basis voor het Schone Lucht Akkoord is het advies van de Gezondheidsraad van 23 januari 2018.

Naar verwachting komt er in het najaar meer duidelijkheid. Dat blijkt uit de beantwoording van de schriftelijke vragen van ChristenUnie en GroenLinks.

De vragen werden gesteld naar aanleiding van het Politiek Café over luchtkwaliteit, dat 20 februari plaatsvond in samenwerking met Luchtwachters Delft.

Download: Beantwoording schriftelijke vragen inzake luchtkwaliteit PDF

Luchtkwaliteit een stap verder?

De fracties GroenLinks en ChristenUnie stellen samen schriftelijke vragen over het nemen van maatregelen om de luchtkwaliteit van onze stad nog verder te verbeteren. Naar aanleiding van het gezamenlijk georganiseerde politiek café over luchtkwaliteit van 20 februari met de Luchtwachters van Delft, hebben de fracties de afgelopen tijd hier verder samen in opgetrokken en dat blijven ze doen.

Plan van aanpak Luchtkwaliteit

Al vanaf 2006 heeft de gemeente Delft een plan van aanpak luchtkwaliteit, maar na een actualisatie in 2010 vraagt deze aanpak om een update. Daarnaast heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat begin juli een hoofdlijnenbrief van het Schone Lucht Akkoord naar het kabinet gestuurd. Hierin doet zij samen met lokale overheden voorstellen om onze lucht schoner te krijgen. Dit vormt daarmee een extra aanleiding om de Delftse plan van aanpak luchtkwaliteit te vernieuwen.

Nieuwe milieuzones

Naast het Schone Lucht Akkoord is de staatssecretaris ook bezig om de milieuzones die in verschillende steden zijn ingesteld voor auto’s en busjes te harmoniseren zodat per 1 januari 2020 er vanuit landelijk deze uniforme milieuzones ingesteld kunnen worden. De fracties vragen het college om hiervoor een voorstel te doen en tevens te onderzoeken of er aan scooters, brommers en motoren ook beperkingen op kunnen worden gelegd.

Lobby voor 80km op A13, A4 en Kruithuisweg

Tenslotte vragen de fracties het college om een lobby te voeren voor een snelheidslimiet van 80km op de A13, A4 en Kruithuisweg. Gezien deze wegen een van de belangrijkste bronnen zijn van de verminderde luchtkwaliteit in Delft. Met een snelheidslimiet dragen we naast luchtkwaliteitsverbetering ook bij aan het verlagen van CO2 en geluidsoverlast.

Download: Fracties GL en CL schriftelijke vragen inzake luchtkwaliteit PDF