Luchtkwaliteit een stap verder?

De fracties GroenLinks en ChristenUnie stellen samen schriftelijke vragen over het nemen van maatregelen om de luchtkwaliteit van onze stad nog verder te verbeteren. Naar aanleiding van het gezamenlijk georganiseerde politiek café over luchtkwaliteit van 20 februari met de Luchtwachters van Delft, hebben de fracties de afgelopen tijd hier verder samen in opgetrokken en dat blijven ze doen.

Plan van aanpak Luchtkwaliteit

Al vanaf 2006 heeft de gemeente Delft een plan van aanpak luchtkwaliteit, maar na een actualisatie in 2010 vraagt deze aanpak om een update. Daarnaast heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat begin juli een hoofdlijnenbrief van het Schone Lucht Akkoord naar het kabinet gestuurd. Hierin doet zij samen met lokale overheden voorstellen om onze lucht schoner te krijgen. Dit vormt daarmee een extra aanleiding om de Delftse plan van aanpak luchtkwaliteit te vernieuwen.

Nieuwe milieuzones

Naast het Schone Lucht Akkoord is de staatssecretaris ook bezig om de milieuzones die in verschillende steden zijn ingesteld voor auto’s en busjes te harmoniseren zodat per 1 januari 2020 er vanuit landelijk deze uniforme milieuzones ingesteld kunnen worden. De fracties vragen het college om hiervoor een voorstel te doen en tevens te onderzoeken of er aan scooters, brommers en motoren ook beperkingen op kunnen worden gelegd.

Lobby voor 80km op A13, A4 en Kruithuisweg

Tenslotte vragen de fracties het college om een lobby te voeren voor een snelheidslimiet van 80km op de A13, A4 en Kruithuisweg. Gezien deze wegen een van de belangrijkste bronnen zijn van de verminderde luchtkwaliteit in Delft. Met een snelheidslimiet dragen we naast luchtkwaliteitsverbetering ook bij aan het verlagen van CO2 en geluidsoverlast.

Download: Fracties GL en CL schriftelijke vragen inzake luchtkwaliteit PDF

Lustrum Buurttuin Stuivelaar Delfgauw

Het 5-jarig bestaan van de buurttuin aan het Stuiverpad in Delfgauw werd gevierd met de onthulling van een nieuw naambord. De Luchtwachters gaven voorlichting over gezonde lucht en Milieudefensie Delft informeerde bezoekers over duurzame voedselproductie. Die onderwerpen blijken verrassend goed op elkaar aan te sluiten, denk bijvoorbeeld aan de stikstofproblematiek.

Politiek Café: Fijn stof tot nadenken

Op 20 februari 2019 was er een debatavond over lokale luchtvervuiling. Daarbij kwamen de volgende stellingen langs:

  1. We moeten van heel Delft een milieuzone maken. Scooters, brommers en snorfietsen mogen niet meer in de stad rijden.
  2. Brandstofscooters kunnen niet verboden worden voordat er elektrische scooters zijn met dezelfde actieradius en prijs.
  3. Iedereen mag zelf kiezen of ze BBQ en hout stoken in hun huis en tuin. Als de buren last ervan hebben, moeten ze hun ramen maar dicht doen.
  4. Bedrijven die kachels, vuurkorven, BBQ’s, hout en kolen verkopen, moeten actief informeren en informatie verstrekken over hoe te stoken en bijdragen aan bewustwording van gevolgen.
  5. Luchtvervuiling is probleem van landelijke politiek, daar kunnen we lokaal niets aan doen.
“Politiek Café: Fijn stof tot nadenken” verder lezen