Wie nu niet protesteert tegen de A4, verliest na 18 juni recht van spreken

Als het aan het Ministerie van Infrastructuur ligt, gaat de A4 langs Delft en Den Hoorn van 4 naar 6 rijstroken. Een toename van 50%! Rijkswaterstaat geeft al toe dat geluidshinder niet te voorkomen is. Het is moeilijk voor te stellen dat de luchtvervuiling ook niet zal toenemen. Delft op Zondag heeft er 2 pagina’s aan gewijd, inclusief de voorpagina. Niet voor niets, want de tijd dringt. Wie voor 18 juni geen zienswijze instuurt, stemt juridisch in met de verbreding.

Hieronder enkele passages uit het krantenartikel.

De reden voor de verbreding is vrij banaal.

Bestuurders en ondernemers, zoals vanuit de tuinbouwsector, drongen aan op meer rijbanen, aangezien de kersverse A4 – in korte tijd uitgegroeid tot de drukste snelweg van Nederland, met dagelijks 270.000 auto’s bij Den Haag – al snel vol liep met files, zeker voor de Ketheltunnel. 

De rol van bijvoorbeeld winkelcentrum Leidsenhage is niet expliciet vermeld. De verwachting was dat er meer bezoekers zouden komen. Vooral met de auto, daarom 4000 parkeerplaatsen. Maar waarom de file en meute trotseren? Uit verveling? En shopt iedereen niet al online?

Meer rijstroken zullen de filedruk eerder verergeren dan verminderen, denkt Stichting Batavier.

 “De uitbreiding van twee naar drie rijstroken per rijrichting is zinloos. In de Ketheltunnel verandert niets, dus al het doorgaande verkeer dat daar van drie rijstroken naar twee moet loopt er dan helemáál op vast. Dat betekent nóg meer files.”

Waarom kunnen we niet direct bezwaar maken of in beroep gaan? Wettelijk moet er een stapsgewijs traject worden doorlopen. Door nu een zienswijze in te dienen is het later wel mogelijk om bezwaar te maken of in beroep te gaan.

De besluitvorming is inmiddels zo ver gevorderd dat vóór 18 juni bezwaarschriften moeten worden ingediend, willen die straks nog een rol kunnen spelen bij de uiteindelijke parlementaire besluitvorming en vooral bij een allerlaatste afweging door de rechter. Wie nu niet protesteert tegen de voorgenomen lawaai-maatregelen, verliest na de 18e zijn verdere juridische invloed.

Natuurlijk laten wij ook van ons horen.

Luchtwachters Delft, een kleine groep milieu-experts, gaat wel een brief schrijven. Want niet alleen zal toenemend autoverkeer leiden tot meer verkeersherrie, zoals Rijkswaterstaat zelf verwacht, ook zijn er consequenties voor de natuur. Voorzitter Ronald Groen: “Zoals onze naam al zegt, zal ons bezwaar zich richten op de toenemende luchtvervuiling als gevolg straks van nog zoveel meer auto’s per dag.”

Projectwebsite van Rijkswaterstaat : https://www.a4haaglanden-n14.nl/

Van vrijdag 8 mei tot en met donderdag 18 juni 2020 kunt u het ontwerptracébesluit, het bijbehorende milieueffectrapport en het ontwerpsaneringsbesluit van het project A4 Haaglanden-N14 inzien via onderstaande website:

https://www.platformparticipatie.nl/projectenlijst/a4-haaglanden-n14/