Luchtwachters Delft bij de Begrotingsvergadering van de Gemeente Delft

Op 18 oktober hebben de Luchtwachters van Delft ingesproken tijdens de Begrotingsvergadering van de Gemeente Delft.

Daarnaast is er een gesprek geweest met de wethouder van Duurzaamheid over onderwerpen als de gevolgen van energietransitie op de luchtkwaliteit, houtrookoverlast,  WHO-normen voor emissies en stadslogistiek.

“Luchtwachters Delft bij de Begrotingsvergadering van de Gemeente Delft” verder lezen

Zienswijze ingediend op verbreding A4 Haaglanden-N14

Meer snelweg levert niet minder files op, maar juist meer files. Volstrekt onbegrijpelijk dat het Rijk blijft investeren in asfalt.

Dat en meer schreven onder meer Luchtwachters Delft in een zienswijze op de geplande verbreding van de A4 bij Den Hoorn.

In de zienswijze vragen de Luchtwachters Delft aandacht voor de gevolgen van verbreding en de bijkomstige toename van verkeer voor de luchtkwaliteit in de nabijheid van de A4. Er wordt onder meer verzocht de concentratie van fijnstof van deeltjes kleiner dan 2,5 en 0,1 micrometer als maatstaf toe te voegen. Er zijn namelijk aanwijzingen dat het fijnste fijnstof het meest schadelijk voor de gezondheid is.

“Zienswijze ingediend op verbreding A4 Haaglanden-N14” verder lezen

Indienen zienswijze verbreding A4

Rijkswaterstaat wil de A4 verbreden.

Daar moeten ze een Milieueffectrapport over maken. Daarvoor hebben ze een notitie “Reikwijdte en detailniveau” opgesteld.

Die staat op:

www.a4haaglanden-n14.nl

onder “documenten”.

Als je je zorgen maakt over de effecten op het milieu van de verbreding van de A4 kan je een zienswijze indienen. Dat moet uiterlijk op 4 juli 2018.

Je kan de zienswijze indienen op deze website:

https://fd2.formdesk.com/minienm/Zienswijzenproces_voornemen_a4_haaglanden_n14_/

In de zienswijze moet je aangeven wat volgens jou in het milieueffectrapport allemaal moet worden uitgezocht.

Wij als luchtwachters maken ons in ieder geval zorgen over de gevolgen voor de luchtkwaliteit en de gezondheid van omwonenden. Kijk maar eens op:

https://milieudefensie.nl/recht-op-gezonde-lucht/waar-is-de-lucht-ongezond

Als je je daar ook bezorgd over maakt, kan je bijvoorbeeld in je zienswijze opnemen:

Ik vind, dat in het milieueffectrapport heel goed moet worden gekeken naar de gevolgen van dit project voor de luchtkwaliteit en de gezondheid van omwonenden. Vooral de blootstelling aan fijn stof (PM 2,5) en de gevolgen daarvan voor de gezondheid moeten heel duidelijk aangegeven worden. Zo lang de advieswaarden van de Wereld Gezondheids Organisatie worden overschreden, moet de verbreding van de A4 mijn inziens niet doorgaan.

Behuizingen voor een zelfgemaakte fijnstofmeter

We krijgen wel eens de vraag hoe je aan een behuizing komt voor een zelfgemaakte fijnstofmeter. Een optie is om een sensorhut in de winkel te kopen. Maar de echte doe-het-zelver vindt natuurlijk een creatieve oplossing. Hier enkele voorbeelden.

3D-geprinte behuizing van een van onze workshopdeelnemers. Zelf maken? Zie:
https://www.thingiverse.com/thing:2516382
“Behuizingen voor een zelfgemaakte fijnstofmeter” verder lezen