Open.Lucht.Receptie

Op woensdagmiddag 15 juli tussen 16:30 – 19:30 ben je welkom op Open.Lucht.Receptie. Om elkaar eindelijk weer eens te ontmoeten, bij te kletsen en naar eigen inzicht & verantwoordelijkheid te genieten van een hapje en drankje. (Het is tevens een soort van verjaardag voor een van de Luchtwachters.)

De receptie is op de “picknickheuvel”, het hoger gelegen stukje grasveld langs de Korftlaan in Delft. Aan het begin van die laan is Duurzaamheidscentrum De Papaver. Een stuk rechtuit gaat de laan uiteindelijk over in een fietspad. Daar is het.

https://www.google.com/maps/@52.0186061,4.3817348,3a,75y,93.85h,88.31t

Er is hard nagedacht hoe een en ander coronaproof kon worden georganiseerd. In verband met inkopen en catering horen we het graag als je daadwerkelijk langs wil komen.

Buiten je bezoek worden geen materiële cadeau’s aangenomen! Wel zouden we het leuk vinden als je inspirerende ideeën meeneemt.

Hopelijk werkt het weer mee!

Zienswijze op OTB, MER en OSB verbreding A4 Haaglanden-N14

De verbreding van de A4 zal nadelige gevolgen hebben. Helaas is het niet mogelijk daar direct tegen in beroep te gaan. Er vindt een langdurige procedure in fasen plaats. Een procedure die nu bijna ten einde is. In het eerste kwartaal van 2021 volgt de conclusie.

Tijdens elke fase heeft iedereen het recht een reactie te geven. In juridische termen, een zienswijze. Zo’n zienswijze geeft belanghebbenden de mogelijkheid uiteindelijk in beroep te gaan tegen het besluit om de weg te verbreden.

Op 18 mei heeft Rijkswaterstaat maar liefst 33 documenten op de projectwebsite gezet. Dat kunnen ze in zo’n korte tijd vast niet allemaal bestuderen, zullen ze daar gedacht hebben. De sluitingsdatum voor het indienen van de zienswijze was namelijk op 18 juni. Maar we hebben wel degelijk een zienswijze ingediend. Dat hebben we gedaan via Vereniging Milieudefensie. Een hele grote belanghebbende dus, die niet zomaar weg te zetten is.

Wie nu niet protesteert tegen de A4, verliest na 18 juni recht van spreken

Als het aan het Ministerie van Infrastructuur ligt, gaat de A4 langs Delft en Den Hoorn van 4 naar 6 rijstroken. Een toename van 50%! Rijkswaterstaat geeft al toe dat geluidshinder niet te voorkomen is. Het is moeilijk voor te stellen dat de luchtvervuiling ook niet zal toenemen. Delft op Zondag heeft er 2 pagina’s aan gewijd, inclusief de voorpagina. Niet voor niets, want de tijd dringt. Wie voor 18 juni geen zienswijze instuurt, stemt juridisch in met de verbreding.

Hieronder enkele passages uit het krantenartikel.

De reden voor de verbreding is vrij banaal.

Bestuurders en ondernemers, zoals vanuit de tuinbouwsector, drongen aan op meer rijbanen, aangezien de kersverse A4 – in korte tijd uitgegroeid tot de drukste snelweg van Nederland, met dagelijks 270.000 auto’s bij Den Haag – al snel vol liep met files, zeker voor de Ketheltunnel. 

De rol van bijvoorbeeld winkelcentrum Leidsenhage is niet expliciet vermeld. De verwachting was dat er meer bezoekers zouden komen. Vooral met de auto, daarom 4000 parkeerplaatsen. Maar waarom de file en meute trotseren? Uit verveling? En shopt iedereen niet al online?

Meer rijstroken zullen de filedruk eerder verergeren dan verminderen, denkt Stichting Batavier.

 “De uitbreiding van twee naar drie rijstroken per rijrichting is zinloos. In de Ketheltunnel verandert niets, dus al het doorgaande verkeer dat daar van drie rijstroken naar twee moet loopt er dan helemáál op vast. Dat betekent nóg meer files.”

Waarom kunnen we niet direct bezwaar maken of in beroep gaan? Wettelijk moet er een stapsgewijs traject worden doorlopen. Door nu een zienswijze in te dienen is het later wel mogelijk om bezwaar te maken of in beroep te gaan.

De besluitvorming is inmiddels zo ver gevorderd dat vóór 18 juni bezwaarschriften moeten worden ingediend, willen die straks nog een rol kunnen spelen bij de uiteindelijke parlementaire besluitvorming en vooral bij een allerlaatste afweging door de rechter. Wie nu niet protesteert tegen de voorgenomen lawaai-maatregelen, verliest na de 18e zijn verdere juridische invloed.

Natuurlijk laten wij ook van ons horen.

Luchtwachters Delft, een kleine groep milieu-experts, gaat wel een brief schrijven. Want niet alleen zal toenemend autoverkeer leiden tot meer verkeersherrie, zoals Rijkswaterstaat zelf verwacht, ook zijn er consequenties voor de natuur. Voorzitter Ronald Groen: “Zoals onze naam al zegt, zal ons bezwaar zich richten op de toenemende luchtvervuiling als gevolg straks van nog zoveel meer auto’s per dag.”

Projectwebsite van Rijkswaterstaat : https://www.a4haaglanden-n14.nl/

Van vrijdag 8 mei tot en met donderdag 18 juni 2020 kunt u het ontwerptracébesluit, het bijbehorende milieueffectrapport en het ontwerpsaneringsbesluit van het project A4 Haaglanden-N14 inzien via onderstaande website:

https://www.platformparticipatie.nl/projectenlijst/a4-haaglanden-n14/

Tussentijdse evaluatie onderzoek verduurzaming woningen in Tanthof

Sinds februari analyseren 30 studenten van de Haagse Hogeschool verschillende typen huizen in de Delftse wijk Tanthof. De presentatie wordt medio april verwacht. Wel online, door het coronavirus.

De meeste huizen in de wijk zijn gebouwd in de jaren ’70, ’80, en ’90. Ten opzichte van andere wijken redelijk recent en scoren dus op het gebied van duurzaamheid zeker niet het slechtst. Tanthof staat daarom niet vooraan bij de transitieplannen van de gemeente.

Toch zijn er steeds meer bewoners die nadenken hoe men zuiniger kan omspringen met energie en van het gas af kan gaan – om verschillende redenen. De stijgende energierekening, het verhogen van comfort, of voor het milieu en klimaat. De studenten analyseren de huizen en zullen duurzaamheidsadvies geven. Wij hopen dat dat advies ook bruikbaar is voor de andere bewoners, omdat de huizen in ongeveer dezelfde periode zijn gebouwd.