Indienen zienswijze verbreding A4

Rijkswaterstaat wil de A4 verbreden.

Daar moeten ze een Milieueffectrapport over maken. Daarvoor hebben ze een notitie “Reikwijdte en detailniveau” opgesteld.

Die staat op:

www.a4haaglanden-n14.nl

onder “documenten”.

Als je je zorgen maakt over de effecten op het milieu van de verbreding van de A4 kan je een zienswijze indienen. Dat moet uiterlijk op 4 juli 2018.

Je kan de zienswijze indienen op deze website:

https://fd2.formdesk.com/minienm/Zienswijzenproces_voornemen_a4_haaglanden_n14_/

In de zienswijze moet je aangeven wat volgens jou in het milieueffectrapport allemaal moet worden uitgezocht.

Wij als luchtwachters maken ons in ieder geval zorgen over de gevolgen voor de luchtkwaliteit en de gezondheid van omwonenden. Kijk maar eens op:

https://milieudefensie.nl/recht-op-gezonde-lucht/waar-is-de-lucht-ongezond

Als je je daar ook bezorgd over maakt, kan je bijvoorbeeld in je zienswijze opnemen:

Ik vind, dat in het milieueffectrapport heel goed moet worden gekeken naar de gevolgen van dit project voor de luchtkwaliteit en de gezondheid van omwonenden. Vooral de blootstelling aan fijn stof (PM 2,5) en de gevolgen daarvan voor de gezondheid moeten heel duidelijk aangegeven worden. Zo lang de advieswaarden van de Wereld Gezondheids Organisatie worden overschreden, moet de verbreding van de A4 mijn inziens niet doorgaan.

Behuizingen voor een zelfgemaakte fijnstofmeter

We krijgen wel eens de vraag hoe je aan een behuizing komt voor een zelfgemaakte fijnstofmeter. Een optie is om een sensorhut in de winkel te kopen. Maar de echte doe-het-zelver vindt natuurlijk een creatieve oplossing. Hier enkele voorbeelden.

3D-geprinte behuizing van een van onze workshopdeelnemers. Zelf maken? Zie:
https://www.thingiverse.com/thing:2516382
“Behuizingen voor een zelfgemaakte fijnstofmeter” verder lezen

Presentatie Vuiltje aan de Lucht

Op 5 Juni 2018 organiseerden de Luchtwachters van Delft een informatieavond over hoe het met de luchtvervuiling in Delft staat. Op deze bijeenkomst, op Wereldmilieudag, werd ook ingegaan op de gevolgen van luchtvervuiling voor uw gezondheid. En natuurlijk op de vraag hoe we in Delft kunnen zorgen voor gezonde lucht.

Tenslotte  werden de bezoekers uitgenodigd om samen een netwerk van meetpunten in Delft op te zetten, voor en door bewoners, naar voorbeeld van Citizen Science.

Luchtwachters_Delft_180704_Presentatie_Vuiltje_aan_de_Lucht

Download: Presentatie Vuiltje aan de Lucht PDF

 

Bijeenkomst Luchtwachters Delft op dinsdag 1 mei

Op dinsdag 1 mei is er vanaf 20 uur een bijeenkomst van de Luchtwachters van Delft.

Het doel van de bijeenkomst is ideeën verzamelen die ten goede komen aan de luchtkwaliteit in de stad. Tijdens de bijeenkomst bespreken we manieren om de bewustwording van luchtvervuiling te vergroten en bekijken we opties om het beleid van de gemeente te controleren en zo nodig bij te sturen. Ook plannen we acties voor de komende maand.

De bijeenkomst van de Luchtwachters vindt plaats op het volgende adres: Koornmarkt 48F, Delft.

Aanmelden is niet nodig, maar een mailtje is wel  handig zodat we weten hoeveel stoelen, tafels en koekjes we nodig hebben. Tot dan!