Wie nu niet protesteert tegen de A4, verliest na 18 juni recht van spreken

Als het aan het Ministerie van Infrastructuur ligt, gaat de A4 langs Delft en Den Hoorn van 4 naar 6 rijstroken. Een toename van 50%! Rijkswaterstaat geeft al toe dat geluidshinder niet te voorkomen is. Het is moeilijk voor te stellen dat de luchtvervuiling ook niet zal toenemen. Delft op Zondag heeft er 2 pagina’s aan gewijd, inclusief de voorpagina. Niet voor niets, want de tijd dringt. Wie voor 18 juni geen zienswijze instuurt, stemt juridisch in met de verbreding.

Hieronder enkele passages uit het krantenartikel.

De reden voor de verbreding is vrij banaal.

Bestuurders en ondernemers, zoals vanuit de tuinbouwsector, drongen aan op meer rijbanen, aangezien de kersverse A4 – in korte tijd uitgegroeid tot de drukste snelweg van Nederland, met dagelijks 270.000 auto’s bij Den Haag – al snel vol liep met files, zeker voor de Ketheltunnel. 

De rol van bijvoorbeeld winkelcentrum Leidsenhage is niet expliciet vermeld. De verwachting was dat er meer bezoekers zouden komen. Vooral met de auto, daarom 4000 parkeerplaatsen. Maar waarom de file en meute trotseren? Uit verveling? En shopt iedereen niet al online?

Meer rijstroken zullen de filedruk eerder verergeren dan verminderen, denkt Stichting Batavier.

 “De uitbreiding van twee naar drie rijstroken per rijrichting is zinloos. In de Ketheltunnel verandert niets, dus al het doorgaande verkeer dat daar van drie rijstroken naar twee moet loopt er dan helemáál op vast. Dat betekent nóg meer files.”

Waarom kunnen we niet direct bezwaar maken of in beroep gaan? Wettelijk moet er een stapsgewijs traject worden doorlopen. Door nu een zienswijze in te dienen is het later wel mogelijk om bezwaar te maken of in beroep te gaan.

De besluitvorming is inmiddels zo ver gevorderd dat vóór 18 juni bezwaarschriften moeten worden ingediend, willen die straks nog een rol kunnen spelen bij de uiteindelijke parlementaire besluitvorming en vooral bij een allerlaatste afweging door de rechter. Wie nu niet protesteert tegen de voorgenomen lawaai-maatregelen, verliest na de 18e zijn verdere juridische invloed.

Natuurlijk laten wij ook van ons horen.

Luchtwachters Delft, een kleine groep milieu-experts, gaat wel een brief schrijven. Want niet alleen zal toenemend autoverkeer leiden tot meer verkeersherrie, zoals Rijkswaterstaat zelf verwacht, ook zijn er consequenties voor de natuur. Voorzitter Ronald Groen: “Zoals onze naam al zegt, zal ons bezwaar zich richten op de toenemende luchtvervuiling als gevolg straks van nog zoveel meer auto’s per dag.”

Projectwebsite van Rijkswaterstaat : https://www.a4haaglanden-n14.nl/

Van vrijdag 8 mei tot en met donderdag 18 juni 2020 kunt u het ontwerptracébesluit, het bijbehorende milieueffectrapport en het ontwerpsaneringsbesluit van het project A4 Haaglanden-N14 inzien via onderstaande website:

https://www.platformparticipatie.nl/projectenlijst/a4-haaglanden-n14/

Tussentijdse evaluatie onderzoek verduurzaming woningen in Tanthof

Sinds februari analyseren 30 studenten van de Haagse Hogeschool verschillende typen huizen in de Delftse wijk Tanthof. De presentatie wordt medio april verwacht. Wel online, door het coronavirus.

De meeste huizen in de wijk zijn gebouwd in de jaren ’70, ’80, en ’90. Ten opzichte van andere wijken redelijk recent en scoren dus op het gebied van duurzaamheid zeker niet het slechtst. Tanthof staat daarom niet vooraan bij de transitieplannen van de gemeente.

Toch zijn er steeds meer bewoners die nadenken hoe men zuiniger kan omspringen met energie en van het gas af kan gaan – om verschillende redenen. De stijgende energierekening, het verhogen van comfort, of voor het milieu en klimaat. De studenten analyseren de huizen en zullen duurzaamheidsadvies geven. Wij hopen dat dat advies ook bruikbaar is voor de andere bewoners, omdat de huizen in ongeveer dezelfde periode zijn gebouwd.

Samen voor een Delfts blauwe lucht

Hieronder een interview van Delft Wordt Groen met Luchtwachters Delft. Het artikel is gepubliceerd in Stadskrant Delft, Delft Op Zondag en de website van de Gemeente Delft.

Een schone lucht is essentieel voor een groene toekomst. En de lucht in Delft mag wel wat schoner. Gelukkig bestaan in Delft de Luchtwachters. Zij inspireren, motiveren en controleren de overheid en stadsgenoten om de lucht schoner te krijgen.

Het burgerinitiatief de Luchtwachters bestaat uit meer dan twintig Delftenaren. De Luchtwachters zijn aangesloten bij het internationale Sensor.Community, een wereldwijd meetnetwerk dat data verzamelt van organisaties. Toen de Luchtwachters zich in 2018 aansloten, bestond het netwerk uit zo’n drieduizend meetapparaten. Inmiddels zijn dat er wereldwijd meer dan elfduizend.

Onzichtbaar

De Luchtwachters houden zich vooral bezig met het zichtbaar maken van het ‘onzichtbare’ probleem dat luchtvervuiling heet. Marvin (links op de foto) van de Luchtwachters licht toe: “Zo geven we workshops waarin deelnemers leren een fijnstofmeter te maken en dus thuis de luchtkwaliteit kunnen meten. Daarnaast hebben we onlangs het Luchtwachterscafé georganiseerd. Hier presenteerden we onze plannen voor 2020 en wisselden we gedachten uit met alle aanwezigen. Een van deze plannen is het terugbrengen van een autoloze dag. Delft deed vroeger vaak mee aan de internationale ‘No car day’. Wij vinden dat een mooie gelegenheid om aandacht te vragen voor een schone lucht, om minder gebruik te maken van de auto en wellicht kan Skate Jam zelfs terugkomen.”

Norm

Delft ligt tussen twee snelwegen en is omringd door grote steden. “We proberen daarom niet alleen de burger bewust te maken, maar kaarten ook bij de gemeente en de provincie aan dat dit probleem moet worden aangepakt”, vertelt Marvin. “Qua fijnstof zitten we nu op 20,6 microgram per kubieke meter. De Europese norm is 25 microgram, dus wat dat betreft doen we het goed. Maar de norm van de wereldgezondheidsorganisatie is 10 microgram. Er is dus nog een hoop te winnen.”


Wilt u op de hoogte blijven van alle activiteiten van de Luchtwachters en de kwaliteit van de Delftse lucht op de voet volgen? Meld u dan aan voor de Luchtwachters nieuwsbrief via: www.luchtwachtersdelft.nl/nieuwsbrieven.


Schone Lucht Akkoord
De gemeente Delft heeft het Schone Lucht Akkoord (SLA) ondertekend. Het doel van het SLA is halvering van de gezondheidsschade door luchtvervuiling in 2030. Iets waar de Luchtwachters natuurlijk erg blij mee zijn. “Het is goed dat het SLA niet alleen over auto’s gaat, want er is zoveel meer wat voor luchtvervuiling zorgt. Huishoudens zijn bijna net zulke uitstoters van fijnstof als wegverkeer en de industrie. De fijnstofdeeltjes van open haarden en houtkachels zijn bijvoorbeeld zo klein dat ze bijna niet worden gemeten. Maar ze zijn ontzettend vervuilend én gevaarlijk voor onze gezondheid. Goed dus dat er nu een akkoord is, maar of het ook daadwerkelijk wordt aangepakt, is nog de vraag. Het is onze taak om de overheid hierop te controleren.”

Terugblik op het eerste Luchtwachterscafé

Ideeën genoeg tijdens ons eerste Luchtwachterscafé. Gesprek van de avond was het fenomeen parkeerplaatsen langs de grachten. Symbool voor hoe de auto het straatbeeld is komen te domineren. Maar hoe we gaan we die ideeën realiseren?

Het Luchtwachterscafé is een openbare bijeenkomst over luchtkwaliteit en de schadelijke effecten van luchtvervuiling op de gezondheid. In februari ging het Luchtwachterscafé voor het eerst open.

Sommige bezoekers stelden dat een Autoloze Dag geen opzichzelfstaand evenement moet zijn, maar dat kan worden aangehaakt bij een bestaand evenement. Men zou warmer lopen om een gebied autovrij te maken voor een activiteit waar die ruimte voor nodig is, bijvoorbeeld een openluchtconcert tijdens Bevrijdingsdag, dan een evenement met als hoofddoel een dag geen auto’s. Aan de andere kant werd in 2019 in veel steden wel Car Free Day gevierd. Brussel, London, Edinburgh, Parijs, Berlijn en nog veel meer. Dus waarom niet in Delft?